Home

Uczniowie klas III d i III f rozpoczęli rok szkolny od uczczenia pamięci poległych żołnierzy w obronie naszej Ojczyzny. W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej udali się pod pomnik i zapalili znicze. W klasie przeprowadzono pogadankę o tym ważnym w dziejach naszej Ojczyzny wydarzeniu. Uczniowie czytali i omawiali wiersz Pt.WESTERPLATTE, w tekstach źródłowych szukali informacji i ciekawostek oraz wykonali klasowa gazetkę.