Home

Opracowany program przeznaczony jest dla uczniów klas sportowych IV – VIII

Szkoły Podstawowej nr 7 w Lesznie. Program  został opracowany w oparciu o rozporządzenie MENiS z 21 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i rozporządzenie MENiS z dnia 14 lutego 2017  w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Jest opisem realizacji zadań ustalonych  w nowej podstawie programowej.   

      Program przeznaczony jest do realizacji w klasach sportowych o profilu koszykówka. Został opracowany na podstawie wieloletnich doświadczeń w prowadzeniu zajęć w klasach sportowych i jest zgodny z programem szkolenia w koszykówce PzKosz z dnia 25 maja 2017.

       Program dostosowany jest do warunków, możliwości i tradycji szkoły, przygotowany  na 6 godzin zajęć specjalistycznych z koszykówki w tygodniu. Pozwala wszechstronnie wspomagać i ukierunkować rozwój psychofizyczny ucznia, ukazywać mu drogi autorefleksji i jego potencjalnych możliwości .

        Program zawiera szczegółowe cele edukacyjne  kształcenia i wychowania, materiał nauczania związany ze szczegółowymi celami edukacyjnymi, uwzględniający treści nauczania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego, procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych, opis założonych osiągnięć ucznia,  propozycje metod ich oceny. Z uwagi na to, że koszykówka jest grą zespołową, ma duże znaczenie wychowawcze. Uczy działania dla zespołu, podporządkowania swoich ambicji interesom drużyny. Uczy szlachetnej i nieustępliwej walki, zaciętości w walce o zwycięstwo, zdyscyplinowania, kontrolowania stanów emocjonalnych, umiejętności współdziałania w zespole, koleżeństwa, solidarności, podejmowania szybkiej decyzji, myślenia taktycznego.

Wszystkie wymienione pozytywne cechy i sposoby postępowania utrwalają się z czasem do tego stopnia, że stają się nawykiem i przenoszą na działanie w życiu codziennym w nauce i pracy. Ze względu na swoje wszechstronne oddziaływanie, koszykówka w sposób szczególny wpływa na harmonijny rozwój morfofunkcjonalny ucznia oraz jego wychowanie.

Wspólnie z p. Maciejem Krówczyńskim pracujemy korzystając z  tego programu,  realizujemy założone w nim cele i osiągamy wiele sukcesów.

Sukcesy koszykarek w roku szkolnym 2018/2019:

“Orlik cup” Koszykówka 3x3 dziewczyn

VII msc – 4os – etap Wojewódzki

Ania Jankowska, Julia Skrzypczak, Zofia Nowacka, Wiktoria Tobółka

“Orlik cup” Koszykówka 3x3 dziewczyn

II msc – 4os – etap Rejonowy

Ania Jankowska, Julia Skrzypczak, Zofia Nowacka, Wiktoria Tobółka

“Orlik cup” Koszykówka 3x3 dziewczyn

III msc – 4os - etap Powiat

Ania Jankowska, Julia Skrzypczak, Zofia Nowacka, Wiktoria Tobółka

Igrzyska Młodzieży Szkolnej Koszykówka Dziewcząt

II msc – 12os – etap Powiat

Błajet Zofia, Jankowska Ania, Majchrzak Magdalena, Matuszewska Alicja, Moksiewicz

Ola, Nowacka Zosia, Owczarczyk Nikola Pejska Maria, Piosicka Wiktoria, Skrzypczak

Julia, Sztul Julia, Tobółka Wiktoria

Wielkopolska Liga Młodziczek  Starszych U-14 Kobiet w Koszykówce  WZKosz

II msc – 16os – etap Wojewódzki

Julia Skrzypczak, Zosia Nowacka,      Aleksandra Bednarczyk, Paulina  Bojkowska, Nikola

Dudziak, Kasandra Grabiec, Paula Jaszewska, Julia Konopelska, Klaudia Łabińska, Inga

 Molewska, Zuzanna Musielak, Oliwia Polaszek, Maria Smolibowska, Aleksandra

 Stachowska,  Julia Wawrzeniak, Julia Werwińska

Ćwierćfinał Mistrzostw Polski U-14 Kobiet w Koszykówce  PZKosz

II msc – 16os – etap Ogólnopolski

Julia Skrzypczak, Zosia Nowacka, Aleksandra Bednarczyk, Paulina Bojkowska, Nikola

Dudziak, Kasandra Grabiec, Paula Jaszewska, Julia Konopelska, Klaudia Łabińska, Inga

Molewska,   Zuzanna Musielak, Oliwia Polaszek, Maria Smolibowska,   Aleksandra

Stachowska, Julia Wawrzeniak, Julia Werwińska

Półfinał Mistrzostw Polski U-14  Kobiet w Koszykówce PZKosz

IV msc – 16os – etap Ogólnopolski

Julia Skrzypczak, Zosia Nowacka,      Aleksandra Bednarczyk, Paulina Bojkowska,

Nikola Dudziak, Kasandra Grabiec, Paula Jaszewska, Julia Konopelska, Klaudia Łabińska,

Inga Molewska,   Zuzanna Musielak, Oliwia Polaszek , Maria Smolibowska,  

Aleksandra Stachowska,  Julia Wawrzeniak, Julia Werwińska

 

Wielkopolska Liga Kadetek B U-15 Kobiet

w Koszykówce

WZKosz

VI msc – 12os – etap Wojewódzki

Jankowska Ania, Nowacka Zosia,Owczarczyk Nikola,  Piosicka Wiktoria, Skrzypczak Julia,

 Tobółka Wiktoria, Kasandra Grabiec, Aleksandra Stachowska, Klaudia Łabińska,

 

Igrzyska Dzieci w koszykówce Dziewcząt

I msc – 12os – etap Powiat

Paula Jaszewska, Barbara Caputa, Nikola Chrustowska, Weronika Gbiorczyk, Natalia

Głogowska, Zuzanna Groberska, Lena Kokot, Kuśnierek Wiktoria, Jessica Ratajczak,

 Jagoda Rybińska, Marcelina Silczak, Maria Staszak

Igrzyska Dzieci w koszykówce Dziewcząt

I msc – 12os – etap Rejonowy

Paula Jaszewska, Barbara Caputa, Nikola Chrustowska, Weronika Gbiorczyk, Natalia

Głogowska, Zuzanna Groberska, Lena Kokot, Kuśnierek Wiktoria, Jessica Ratajczak,

Jagoda Rybińska, Marcelina Silczak, Maria Staszak

Igrzyska Dzieci w koszykówce Dziewcząt

IV msc – 12os – etap Wojewódzki

Paula Jaszewska, Barbara Caputa, Nikola Chrustowska, Weronika Gbiorczyk, Natalia

Głogowska, Zuzanna Groberska, Lena Kokot, Kuśnierek Wiktoria, Jessica Ratajczak,

Jagoda Rybińska, Marcelina Silczak, Maria Staszak

 

Wielkopolska Liga młodziczek młodszych U-13

kobiet w Koszykówce WZKosz

IV msc – 12os – etap Wojewódzki

Paula Jaszewska, Barbara Caputa, Nikola Chrustowska, Weronika Gbiorczyk, Natalia

 Głogowska, Zuzanna Groberska, Lena Kokot, Kuśnierek Wiktoria, Jessica Ratajczak,

 Jagoda Rybińska, Marcelina Silczak, Maria Staszak

Regionalna Liga mini koszykówki rocznik 2008

i młodsze

IV miejsce

Buczek Paulina,  Knoska Julia, Kokocińska Marcelina,  Wołyniec Oliwia,  Marczyńska

Zuzanna, Skrzypczak Weronika, Ganowska Lena, Grzegorek Zofia, Kubala Julia,

Laskowska Amanda, Linka Zuzanna, Marszałek Karolina, Paprocka Elżbieta,

 Przewoźna Gebriela, Senfleben Zuzanna, Tórz Karolina, Zamelska Roksana

Regionalna Liga mini koszykówki rocznik 2007

i młodsze

I miejsce

Błażejewska Oliwia , Buczek Paulina, Chudy Anna, Durka Gabriela, Knoska Julia,

Kokocińska Marcelina, Makrocka Karmen, Stachowiak Rozalia, Szreiber Katarzyna,

Wasielewska Lena, Wołyniec Oliwia, Woźniak Nicola, Marczyńska Zuzanna,

Skrzypczak Weronika

 

Koszykówka 3x3

udział

Weronika Gbiorczyk, Marcelina Silczak, Maria Staszak, Zuzanna Groberska