Home

zdjęcia chmur i nieba

Wielkanocne życzenia :)

Autorski program z wychowania fizycznego dla uczniów piłkarskich klas sportowych IV-VIII Szkoły Podstawowej nr7 i. Wojska Polskiego w Lesznie.

Autor : Robert Stańczyk

Program realizowany jest przez nauczycieli-trenerów: Roberta Stańczyka w klasach IVa, Va i VIa, Łakasza Dziewiatkę w klasie IVb oraz Krystiana Woźnego w klasach Vb, VIIa i VIIIa.

Program dostosowany jest do potrzeb i możliwości uczniów, pozwala wszechstronnie wspomagać i ukierunkować rozwój psychofizyczny ucznia, ukazywać mu drogi autorefleksji i jego potencjalnych możliwości .

Dzięki realizacji programu:

- rozwinęliśmy umiejętności niezbędne do prowadzenia gry w piłkę nożną przez zapoznanie z podstawowymi przepisami gry, zabawy i ćwiczenia techniki i taktyki indywidualnie oraz w grupach, w formach zabawowej, ścisłej, fragmentów gry oraz grach,

- podnieśliśmy na wyższy poziom uzdolnienia motoryczne tj. szybkość, wytrzymałość, siłę, zwinność i koordynację ruchową,

- hartowaliśmy młode organizmy poprzez ćwiczenia na świeżym powietrzu,

- wyposażyliśmy uczniów w zasób wiadomości dotyczących bezpiecznego zachowania podczas zajęć,

- wpajaliśmy zasady fair play we współzawodnictwie sportowym,

- kształtowaliśmy postawy osobowościowe w tym przede wszystkim: współdziałania grupowego i zespołowego, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i drugiego ucznia, eksponowanie indywidualnych możliwości, upodobań, zainteresowań oraz inwencji twórczej, rozwijanie odwagi i wiary we własne siły.

Dzięki realizacji programu nasi uczniowie zdobyli:

- II miejsce w Wielkopolsce chłopcy r. 2009 oraz miejsce IX – XV chłopcy r.2007 w turnieju ,,Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”,

- I i II miejsce w eliminacjach powiatowych Wielkopolskiego Turnieju Orlika r.2006 i mł.,

- I miejsce w finale powiatowym Wielkopolskiego Turnieju Orlika r.2006 i mł.,

- II miejsce w finale rejonu Wielkopolskiego Turnieju Orlika r.2006 i mł.,

- I miejsce w Mistrzostwach Leszna Igrzysk Dzieci w halowej piłce nożnej r. 2006 i mł.,

- II miejsce w finale rejonu Igrzysk Dzieci w halowej piłce nożnej r. 2006 i mł.,

- II miejsce w Mistrzostwach Leszna Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej rozgrywanych na Orliku r.2004,

- II miejsce w Mistrzostwach Leszna Igrzysk Młodzieży Szkolnej w halowej piłce nożnej r.2004,

- liczne sukcesy uczniów w rozgrywkach klubowych i turniejach w barwach KP Polonia 1912, Football Academy, i Akademii Reissa Leszno w tym przede wszystkim - III miejsce w Mistrzostwach Polski w Futsalu U-12, w barwach KS Futsal Leszno.

 Ponadto nasi wychowankowie reprezentowali szkołę w wielu dyscyplinach sportowych przyczyniając się zdobycia wysokiej czwartej pozycji w gronie 865 szkół we współzawodnictwie sportowym Igrzysk Dzieci w Wielkopolsce:

- VI miejsce w finale Wielkopolski IMS w sztafetowych biegach przełajowych,

- IV miejsce w finale Wielkopolski w drużynowych biegach przełajowych (na co złożyło się 16 miejsce chłopców r. 2006 oraz 10 miejsce r.2008),

- IV miejsce w finale Wielkopolski w drużynowych biegach na orientację,

- miejsce od V- VIII w finale Wielkopolski w koszykówce 3x3.