Home

zdjęcia chmur i nieba

Wielkanocne życzenia :)

Uczniowie klasy V f uczestniczyli w zajęciach warsztatowych na temat pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Bardzo ciekawe zajęcia prowadziły studentki PWSZ w Lesznie, o kierunku pielęgniarstw. W wyznaczonych grupach ćwiczyli, jak ocenić stan poszkodowanego, jak skutecznie wezwać pomoc, zastosować bezpieczną pozycję boczną oraz jak postępować przy zatrzymaniu oddechu i krążenia, wykonując masaż serca na fantomach. Przypomnieli również numery telefonów alarmowych. Na zakończenie odbył się konkurs, który zakończył się remisem grup.