Home

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE

wpłata za obiady na miesiąc maj 2019

Opłaty za obiady od 1.01.2017 dokonywać można WYŁĄCZNIE NA RACHUNEK BANKOWY!!!

Dla uczniów szkoły nr 7 – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie

NR KONTA: 03 1020 3088 0000 8902 0089 0087

z wpisem w tytule: imię i nazwisko dziecka, adres oraz klasa,

z dopiskiem - obiady od 6 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. - VAT ZW

Opłaty należy dokonać w dniach:

26.04 – 30.04.2019 r. w kwocie  60,00 zł

dnia 29.04.2019 i 30.04.2019 do godz. 11.00 – wydawanie bonów

(obiady od 6 maja do 31 maja 2019 r.)

Po dokonaniu wpłaty należy dostarczyć do szkoły potwierdzenie zapłaty – będzie to podstawą do wydania BONÓW i zamówienia obiadów.


Prosimy o terminowe wpłaty!