Home

W dniu 18 marca, w ramach wizytacji kanonicznej Parafii św. Jana Chrzciciela w Lesznie, gościł w naszej szkole ks. dr Damian Bryl – biskup pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej. 

Powitany przez Dyrekcję SP7, w szpalerze naszych szermierzy, dostojny gość i towarzyszący Mu ks. proboszcz Władysław Marzęcki przeszli do sali gimnastycznej. Tu Pani pełniąca obowiązki Dyrektora Ewa Jagodzik przedstawiła gościa zebranym uczniom i nauczycielom.

Następnie swe umiejętności zaprezentowali szermierze oraz piłkarze i koszykarki. Radość z wizyty ks. biskupa wypowiedziały i wyśpiewały dzieci, które złożyły na Jego ręce wiązankę kwiatów.

W słowach skierowanych do uczniów ks. biskup życzył im sukcesów sportowych i dobrych wyników w nauce.