Powrót Leszna do Macierzy

Powrót Leszna do Macierzy

Projekt historyczny „Powrót Leszna do Macierzy” realizowany był od września do listopada 2019 r. W czasie trwania projektu uczniowie podczas lekcji historii zostali zapoznani z okolicznościami powrotu Leszna do macierzy (pogadanki, strona w zeszycie). Kilku uczniów wzięło udział w konkursie i przygotowało prezentację multimedialną dotycząca powrotu naszego miasta do Polski.

Wyniki konkursu na prezentację multimedialną

„POWRÓT LESZNA DO MACIERZY”

I MIEJSCE – MARCIN RADAJEWSKI

II MIEJSCE – ANTONI NOWACKI

III MIEJSCE – MARIA CHORĄŻEWSKA I ZOFIA WLEKLIŃSKA

W czasie trwania projektu uczniowie klasy VIII a trzykrotnie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w Archiwum Państwowym w Lesznie, gdzie pracownicy przedstawili im zebrane materiały w formie prezentacji multimedialnych połączonych z prelekcją. Tematyka prezentacji: Powstanie wielkopolskie jako przyczynek do odzyskania przez Leszno niepodległości (uwzględnienie działań Grupy Leszno); Leszno w dwudziestoleciu międzywojennym; Powiat leszczyński w 1939 roku. Uwieńczeniem cyklu spotkań będzie wykonanie przez uczniów przy pomocy nauczyciela gazetki ściennej pt.: „Powrót Leszna do macierzy”.


Uczniowie klasy VIII a dnia 22 października po raz trzeci i ostatni uczestniczyli w spotkaniu z cyklu „Powrót Leszna do macierzy”. Tym razem wysłuchali prelekcji pani Barbary i obejrzeli prezentacje pt.: „Powiat leszczyński w 1939 roku”.

Dnia 10.10. 2019r. uczniowie klasy VIII a wraz z nauczycielem historii ponownie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracownika archiwum. Tym razem obejrzeli prezentację multimedialną połączoną z prelekcją pt.:” Leszno w dwudziestoleciu międzywojennym”. Celem zajęć było przybliżenie uczniom dziejów naszego miasta. Poznanie najciekawszych i przełomowych wydarzeń z historii miasta.

Uczniowie klasy VIII c wraz z wychowawcą dnia 30 września udali się z wizytą do Archiwum Państwowego w Lesznie na zajęcia warsztatowe prowadzone przez panią Alicję Bodylską.

Dnia 24.09. 2019r. uczniowie klasy VIII a wraz z nauczycielem historii uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracownika archiwum. Obejrzeli prezentację multimedialną połączoną z prelekcją pt.: "Powstanie wielkopolskie jako przyczynek do odzyskania niepodległości przez Leszno”. Słuchali z zaciekawieniem, odpowiadali na zadawane pytania i wzbogacili dotychczasową wiedzę. Potrafią opowiedzieć o okolicznościach, które doprowadziły do odzyskania przez nasze miasto niepodległości.