Powrót Leszna do Macierzy

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>

Rekrutacja_'21 do klas IV - sportowych

 

Zgodnie z podstawą prawną  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem nr 59/3/2021 Prezydenta Miasta Leszna w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno w dniach od 06.05.2021 do 12.05.2021 odbędą się egzaminy sprawnościowe do oddziałów sportowych W Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie.
TERMINARZ PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE
- 06.05.2021 (czwartek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 ŚRODOWISKOWA PŁYWALNIA EDUKACYJNA  
- 07.05.2021 (piątek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 10.05.2021 (poniedziałek) GODZINA 15:15 - KLASA IV KOSZYKÓWKA, SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 11.05.2021 (wtorek) GODZINA 15:15 - KLASA IV SZERMIERKA, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynekB)
- 12.05.2021 (środa) GODZINA 15:15 - KLASA IV PIŁKA NOŻNA, HALA PNEUMATYCZNA SP 7 LESZNO
Próby sprawnościowe do klas sportowych odbędą się na boiskach sportowych SP 7 Leszno. Egzaminy  zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Próby sprawnościowe odbywać się będą w 10 osobowych grupach. Kandydaci do klas sportowych zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe w dniu rekrutacji. Próby sprawności ogólnej prowadzone będą na boisku wielofunkcyjnym. Próby sprawności specjalnej odbywać się będą na szkolnym boisku do piłki nożnej.
Osoby rekrutowane będą dezynfekowały ręce przed wejściem na boiska sportowe - szkoła zapewni środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
Prowadzący zdezynfekuje użyty sprzęt sportowy, z którym uczestnicy mieli kontakt po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
Kontakt między grupami korzystających zostanie ograniczony poprzez wyznaczenie stałych miejsc zbiórki. Pomiędzy rekrutacją kolejnej grupy zostanie przeprowadzona 5 minutowa przerwa podczas której zostanie przeprowadzona wymiana i dezynfekcja sprzętu służącego do rekrutacji.
Prowadzący będzie nadzorował dezynfekcję rąk osób wchodzących i opuszczających obiekt;
Wyłączona będzie możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego przez uczestników rekrutacji, a w przypadku skorzystania z toalety pomieszczenie zostanie zdezynfekowane.
Próby sprawności specjalnej do klasy o profilu pływanie odbędą się na obiekcie Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie - obowiązują zasady i regulamin obiektu. Zbiórka przed wejściem na basen z zachowaniem bezpiecznej odległości. Kandydaci również zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe.

Nowe terminy rekrutacji do klas sportowych

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych

 

 

 

 

 

 

 

Powrót Leszna do Macierzy

Projekt historyczny „Powrót Leszna do Macierzy” realizowany był od września do listopada 2019 r. W czasie trwania projektu uczniowie podczas lekcji historii zostali zapoznani z okolicznościami powrotu Leszna do macierzy (pogadanki, strona w zeszycie). Kilku uczniów wzięło udział w konkursie i przygotowało prezentację multimedialną dotycząca powrotu naszego miasta do Polski.

Wyniki konkursu na prezentację multimedialną

„POWRÓT LESZNA DO MACIERZY”

I MIEJSCE – MARCIN RADAJEWSKI

II MIEJSCE – ANTONI NOWACKI

III MIEJSCE – MARIA CHORĄŻEWSKA I ZOFIA WLEKLIŃSKA

W czasie trwania projektu uczniowie klasy VIII a trzykrotnie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w Archiwum Państwowym w Lesznie, gdzie pracownicy przedstawili im zebrane materiały w formie prezentacji multimedialnych połączonych z prelekcją. Tematyka prezentacji: Powstanie wielkopolskie jako przyczynek do odzyskania przez Leszno niepodległości (uwzględnienie działań Grupy Leszno); Leszno w dwudziestoleciu międzywojennym; Powiat leszczyński w 1939 roku. Uwieńczeniem cyklu spotkań będzie wykonanie przez uczniów przy pomocy nauczyciela gazetki ściennej pt.: „Powrót Leszna do macierzy”.


Uczniowie klasy VIII a dnia 22 października po raz trzeci i ostatni uczestniczyli w spotkaniu z cyklu „Powrót Leszna do macierzy”. Tym razem wysłuchali prelekcji pani Barbary i obejrzeli prezentacje pt.: „Powiat leszczyński w 1939 roku”.

Dnia 10.10. 2019r. uczniowie klasy VIII a wraz z nauczycielem historii ponownie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracownika archiwum. Tym razem obejrzeli prezentację multimedialną połączoną z prelekcją pt.:” Leszno w dwudziestoleciu międzywojennym”. Celem zajęć było przybliżenie uczniom dziejów naszego miasta. Poznanie najciekawszych i przełomowych wydarzeń z historii miasta.

Uczniowie klasy VIII c wraz z wychowawcą dnia 30 września udali się z wizytą do Archiwum Państwowego w Lesznie na zajęcia warsztatowe prowadzone przez panią Alicję Bodylską.

Dnia 24.09. 2019r. uczniowie klasy VIII a wraz z nauczycielem historii uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracownika archiwum. Obejrzeli prezentację multimedialną połączoną z prelekcją pt.: "Powstanie wielkopolskie jako przyczynek do odzyskania niepodległości przez Leszno”. Słuchali z zaciekawieniem, odpowiadali na zadawane pytania i wzbogacili dotychczasową wiedzę. Potrafią opowiedzieć o okolicznościach, które doprowadziły do odzyskania przez nasze miasto niepodległości.