Pamięć o uczestnikach walk

 


 17 października 2019 roku ucznioiwe klas IVb, VIf i VIIIe wraz z nauczycielami udali się z wizytą na cmentarz parafialny przy ulicy Kąkolewskiej. Przy wybranych mogiłach zostały krótko przedstawione sylwetki bohaterów i wydarzenia, w których brali oni udział. Uczniowie wraz z nauczycielami zapalili znicze na wybranych grobach i zatknęli biało-czerwone chorągiewki. Przed wyjściem na cmentarz uczniowie zostali zapoznani z tekstem  pt. Sokoli wkład w powrót Leszna do Polski w 1920 roku, po czym nastąpiła dyskusja na temat poczucia przynależności do społeczności lokalnej, wzbudzenie szacunku i pamięci dla ludzi oraz wydarzeń, które przyniosły wolność.