LESZNO ZNOWU POLSKIE

zdjęcia chmur i nieba

Wielkanocne życzenia :)

Projekty edukacyjne


WEWNĄTRZSZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY 

PT. „KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO” 

 

  

Pod koniec pierwszego półrocza uczennice klasy 7c zakończyły intensywną pracę nad projektem edukacyjnym pt.”Kurs języka niemieckiego”, którego głównym celem było uświadomienie na przykładzie języka niemieckiego znaczenia języków obcych na różnych płaszczyznach życia- zarówno w życiu prywatnym jak i w procesie edukacji oraz planowaniu dalszej ścieżki kształcenia.  

Na zajęciach pozalekcyjnych z języka niemieckiego uczestnicy projektu, którzy swoją przygodę z drugim obcym językiem nowożytnym rozpoczęli dopiero we wrześniu, stopniowo wdrażani byli do używania języka w działaniu. Na początku kształcona była umiejętność przedstawiania siebie i swojej rodziny oraz przyjaciół. Następnie uczennice poznawały produkty spożywcze i dania, dokonując klasyfikacji pojęć nadrzędnych i podrzędnych. Poprzez poznawanie aspektów socjokulturowych głównie w krajach niemieckojęzycznych (np. kultura jedzenia, Adwent, Święta Bożego Narodzenia) uczennice udoskonaliły również kompetencje interkulturowe.  

Dzięki odgrywaniu licznych rozmów sterowanych uczennice udoskonaliły biegłość językową, nauczyły się pracy w zespole oraz poczyniły pierwsze kroki w przygotowaniach do pełnienia możliwych ról w dalszej edukacji.  

Realizacja powyższego projektu edukacyjnego była kolejną możliwością do kształcenia kompetencji kluczowych, takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym  
i obcym, rozwijanie kompetencji społecznych, matematycznych i informatycznych. Poza udoskonalaniem czterech sprawności językowych, uczennice rozwijały swoją pomysłowość 
 
i przedsiębiorczość oraz umiejętność uczenia się poprzez działanie.
 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z przebiegiem i efektami naszej pracy, zawartymi w poniższej fotorelacji. 

 

fotorelacja

 

 


WEWNĄTRZSZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY 

  1. „PODRÓZUJĄC Z NIEMIECKIEM”

 

“Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia.  

Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.”  

 Frank Smith 

 

W dobie wspólnej Europy, nieustannej mobilności społeczeństwa niezmiernie ważna stała się znajomość języków obcych, która jest swoistym kluczem otwierającym wszystkie drzwi na różnych poziomach życia. Znajomość języków obcych gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i komfortu podczas przebywania poza granicami naszego państwa  
oraz ułatwia funkcjonowanie w sytuacjach dnia codziennego.  

Pod koniec stycznia br. uczennice klasy 8b zakończyły intensywną pracę nad trwającym jedno półrocze projektem edukacyjnym pt.”Podróżując z niemieckim”, którego głównym celem było popularyzowanie zawodowego języka niemieckiego w gastronomii, turystyce i hotelarstwie. Uczennice inspirowane były do podejmowania nowych wyzwań pobudzających ich kreatywność poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji oraz do rozwijania kompetencji interkulturowej. 

Na zajęciach pozalekcyjnych z języka niemieckiego uczestnicy projektu pracowali nad stworzeniem wirtualnej restauracji. Na początku poznawali zasady dekorowania stołów na różne okazje - przyjęcia formalne i nieformalne, ucząc się najpopularniejszych sposobów składania serwetek, jak np. wachlarze, czapka biskupia, liście liliowe, kolorowe piramidy, sakiewki na sztućce, gwiazdy betlejemskie (zwane też kwiatami lotosu) oraz poznając akcesoria kuchenne.  

Następnie uczennice poznawały produkty spożywcze i dania, dokonując klasyfikacji pojęć nadrzędnych i podrzędnych. Poprzez poznawanie aspektów socjokulturowych głównie  
w krajach niemieckojęzycznych (np. kultura jedzenia) uczennice udoskonaliły w ten sposób kompetencje interkulturowe.  

Kolejny etap projektu poświęcony był obsłudze niemieckojęzycznego konsumenta. Uczennice poznały słownictwo związane ze składaniem zamówień w restauracji. Na podstawie ćwiczeń drylowych, a potem swobodnej praktyki językowej odgrywały dialogi  w restauracji w języku niemieckim, wcielając się w role konsumentów i obsługi restauracji.  

Kolejnym obszarem projektu była branża hotelarska. Podobnie jak w branży gastronomicznej uczennice poznały również zawody w branży hotelarskiej z uwzględnienie kwalifikacji oraz możliwości ich uzyskiwania.  

Dzięki odgrywaniu licznych rozmów sterowanych (w hotelu, restauracji) uczennice nauczyły się pracy w zespole oraz poczyniły pierwsze kroki w przygotowaniach do pełnienia możliwych ról na rynku pracy.

 

https://docs.google.com/presentation/d/1yNuFx1kKWvLU7PG8MOMI_tSpaUR3eahB8YQaar2aUlk/edit?usp=sharing

 

Realizacja interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego była kolejną możliwością do kształcenia kompetencji kluczowych, takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym  
i obcym, rozwijanie kompetencji społecznych, matematycznych i informatycznych. Poza udoskonalaniem czterech sprawności językowych, uczennice rozwijały swoją pomysłowość   
i przedsiębiorczość oraz umiejętność uczenia się poprzez działanie. 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z przebiegiem i efektami naszej pracy, zawartymi w poniższej fotorelacji. 

 

 


 17 października 2019 roku ucznioiwe klas IVb, VIf i VIIIe wraz z nauczycielami udali się z wizytą na cmentarz parafialny przy ulicy Kąkolewskiej. Przy wybranych mogiłach zostały krótko przedstawione sylwetki bohaterów i wydarzenia, w których brali oni udział. Uczniowie wraz z nauczycielami zapalili znicze na wybranych grobach i zatknęli biało-czerwone chorągiewki. Przed wyjściem na cmentarz uczniowie zostali zapoznani z tekstem  pt. Sokoli wkład w powrót Leszna do Polski w 1920 roku, po czym nastąpiła dyskusja na temat poczucia przynależności do społeczności lokalnej, wzbudzenie szacunku i pamięci dla ludzi oraz wydarzeń, które przyniosły wolność.

projekt „We love English”

Projekt realizowany w roku szkolnym 2019/2020 przez zespół nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego ma na celu:

- zachęcanie uczniów do udziału w szkolnych i międzyszkolnych konkursach językowych

- rozwój umiejętności językowych uczniów poprzez systematyczne przygotowania do konkursów

- zachęcanie uczniów do świadomego i celowego korzystania z narzędzi informatycznych i komunikacyjnych

- budowanie wiedzy z języka angielskiego i niemieckiego w kontekstach świąt i uroczystości państwowych

- łączenie umiejętności plastycznych, muzycznych i recytatorskich z językowymi

- promowanie zdrowej rywalizacji i zasad fair play

Dzięki współpracy nauczycieli języków obcych uczniowie naszej szkoły zapoznawani są z bogatą ofertą konkursów i przygotowywani do rywalizacji o różnym stopniu trudności oraz w wielu formach tzn. konkursy: plastyczne, krajoznawcze, leksykalno-gramatyczne, recytatorskie, muzyczne... Jak co roku serdecznie zapraszamy do wspólnej nauki i zabawy

Projekt „Lekcje z emocjami. Jak dbać o dobry nastrój?”

Ogólnopolski projekt Uniwersytetu Dzieci „Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?” jest prowadzony z uczniami klas 7b i 7d w roku szkolnym 2019/2020. Celami projektu są:

- pomoc uczniom w okiełznaniu swoich emocji w trudnym okresie dojrzewania

- pomoc uczniom w opanowaniu sztuki planowania, podejmowania decyzji przed wyborem kolejnego etapu edukacji

- zachęcenie uczniów do krytycznego myślenia i wyciągania wniosków

- promowanie współpracy i działania w grupie rówieśniczej

- integracja klasy i lepsze poznanie siebie nawzajem

Nauczyciele korzystając z kreatywnych i ciekawych materiałów na 8 lekcjach wychowawczych pomagają uczniom odpowiedzieć sobie na pytania dot. ich mocnych i słabych stron, sposobów współpracy w zespole, świadomego planowania i podejmowania życiowych decyzji, radzenia sobie ze złością, agresją i stresem oraz sztuką bycia asertywnym i empatycznym. Dzieci uczą się poprzez doświadczenia, prace w grupach i dowiadują się, jak wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. W ten sposób rozwijają kompetencje potrzebne im w dorosłym życiu. Po przeprowadzeniu każdych zajęć nauczyciele dzielą się swoimi spostrzeżeniami z organizatorem (Uniwersytetem Dzieci) oraz innymi nauczycielami, którzy uczestniczą w projekcie w całej Polsce.