LESZNO ZNOWU POLSKIE

zdjęcia chmur i nieba

Wielkanocne życzenia :)

Cele:

  • znajomość symboli swojej "Małej Ojczyzny"
  • rozbudzanie uczuć patriotycznych
  • rozwijanie wiedzy o kulturze i historii własnego regionu
  • kształtowanie postaw szacunku do regionalnego dziedzictwa kulturowego
  • rozbudzenie postaw badawczych
  • poszerzanie zainteresowań uczniów.

Projekt składa się z 3 zadań:

 

1. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem na ul. 17 stycznia.

2. Zorganizowanie wystawy fotografii przedstawiającej dawne Leszno.

3. Międzyświetlicowy konkurs plastyczny dla szkół podstawowych "Leszno niepodległe- logo".