LESZNO ZNOWU POLSKIE

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>

Rekrutacja_'21 do klas IV - sportowych

 

Zgodnie z podstawą prawną  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem nr 59/3/2021 Prezydenta Miasta Leszna w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno w dniach od 06.05.2021 do 12.05.2021 odbędą się egzaminy sprawnościowe do oddziałów sportowych W Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie.
TERMINARZ PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE
- 06.05.2021 (czwartek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 ŚRODOWISKOWA PŁYWALNIA EDUKACYJNA  
- 07.05.2021 (piątek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 10.05.2021 (poniedziałek) GODZINA 15:15 - KLASA IV KOSZYKÓWKA, SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 11.05.2021 (wtorek) GODZINA 15:15 - KLASA IV SZERMIERKA, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynekB)
- 12.05.2021 (środa) GODZINA 15:15 - KLASA IV PIŁKA NOŻNA, HALA PNEUMATYCZNA SP 7 LESZNO
Próby sprawnościowe do klas sportowych odbędą się na boiskach sportowych SP 7 Leszno. Egzaminy  zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Próby sprawnościowe odbywać się będą w 10 osobowych grupach. Kandydaci do klas sportowych zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe w dniu rekrutacji. Próby sprawności ogólnej prowadzone będą na boisku wielofunkcyjnym. Próby sprawności specjalnej odbywać się będą na szkolnym boisku do piłki nożnej.
Osoby rekrutowane będą dezynfekowały ręce przed wejściem na boiska sportowe - szkoła zapewni środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
Prowadzący zdezynfekuje użyty sprzęt sportowy, z którym uczestnicy mieli kontakt po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
Kontakt między grupami korzystających zostanie ograniczony poprzez wyznaczenie stałych miejsc zbiórki. Pomiędzy rekrutacją kolejnej grupy zostanie przeprowadzona 5 minutowa przerwa podczas której zostanie przeprowadzona wymiana i dezynfekcja sprzętu służącego do rekrutacji.
Prowadzący będzie nadzorował dezynfekcję rąk osób wchodzących i opuszczających obiekt;
Wyłączona będzie możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego przez uczestników rekrutacji, a w przypadku skorzystania z toalety pomieszczenie zostanie zdezynfekowane.
Próby sprawności specjalnej do klasy o profilu pływanie odbędą się na obiekcie Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie - obowiązują zasady i regulamin obiektu. Zbiórka przed wejściem na basen z zachowaniem bezpiecznej odległości. Kandydaci również zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe.

Nowe terminy rekrutacji do klas sportowych

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych

 

 

 

 

 

 

 

LESZNO ZNOWU POLSKIE

W ramach projektu "LESZNO ZNOWU POLSKIE" zrealizowaliśmy 3 zadania:
        

1. Odbył się Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Leszno niepodległe - logo" . Spłynęło wiele ciekawych prac. Wybór trzech najlepszych nie należał do najłatwiejszych.

I miejsce Gabriela Neumann Szkoła Podstawowa nr 5

II miejsce Blanka Wujda Szkoła Podstawowa nr 4

III miejsce Laura Pawlisiak Szkoła Podstawowa nr 2

2. Zorganizowana została wystawa fotografii "Leszno dawniej...". Zachęcamy do oglądania zdjęć. Wystawa znajduje się na parterze przy świetlicy.

3. Dnia 7.11.2019r. dzieci uczęszczające do świetlicy wraz z wychowawczyniami przespacerowały się ulicą 17 stycznia. Podczas spaceru została omówiona nazwa ulicy i jej znaczenie. Dzieci zapaliły znicze pod Pomnikiem Żołnierzy Garnizonu Leszczyńskiego ku czci żołnierzy poległych w wojnie.

Cele:

  • znajomość symboli swojej "Małej Ojczyzny"
  • rozbudzanie uczuć patriotycznych
  • rozwijanie wiedzy o kulturze i historii własnego regionu
  • kształtowanie postaw szacunku do regionalnego dziedzictwa kulturowego
  • rozbudzenie postaw badawczych
  • poszerzanie zainteresowań uczniów.

Projekt składa się z 3 zadań:

 

1. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem na ul. 17 stycznia.

2. Zorganizowanie wystawy fotografii przedstawiającej dawne Leszno.

3. Międzyświetlicowy konkurs plastyczny dla szkół podstawowych "Leszno niepodległe- logo".