Leszno - mała Ojczyzna niepodległa

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>

Rekrutacja_'21 do klas IV - sportowych

UWAGA !!!

 W związku z sytuacją pandemiczną i zawieszeniem pracy stacjonarnej w szkołach podstawowych do 11.04.2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nastąpi zmiana terminów prób sprawności fizycznej do wszystkich oddziałów sportowych. Proszę śledzić na bieżąco naszą stronę internetową 

 

Nowe terminy rekrutacji do klas sportowych

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych

 

 

 

 

 

 

 

Leszno Moja Mała Niepodległa

Uczniowie klasy II d wraz ze swoją wychowawczynią p. Grażyną Konieczną odwiedzili miejsca pamięci narodowej w Lesznie. Najpierw udali się do znajdującego się blisko szkoły Pomnika Ofiar Represji Hitlerowskiej w latach 1939-1945. Kolejnym punktem spaceru był róg ulic      17 Stycznia i Bolesława Chrobrego, gdzie znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona Pawłowi Kaprykowskiemu, który był pierwszą ofiarą na terenie miasta po wybuchu II wojny światowej. Odczytali znajdujący się na tablicy napis: „Na tym miejscu poległ w dniu 1 września 1939 r. z rąk dywersantów hitlerowskich żołnierz 55 pp Paweł Kaprykowski, pierwsza ofiara agresji hitlerowskiej na terenie miasta Leszna. Cześć jego pamięci”. Udając się dalej ulicą 17 Stycznia zatrzymali się przy tablicy pamiątkowej ku czci torturowanych i pomordowanych Polaków w latach 1939-1945 w siedzibie leszczyńskiego aresztu Gestapo zlokalizowanego właśnie w tym miejscu. We wszystkich odwiedzanych miejscach pamięci uczniowie zapalili znicze i minutą ciszy oddali cześć poległym.

W piątek 18 października uczniowie klasy II d wraz ze swoją wychowawczynią odwiedzili Muzeum Okręgowe w Lesznie. Podczas lekcji muzealnej odpowiadali sobie na pytania: Co to jest herb? Kto miał prawo się nim posługiwać? Gdzie był umieszczony?. Poznali również legendę związaną z herbem rodu Leszczyńskich. Na zakończenie uczestniczyli w zajęciach plastycznych, na których mieli za zadanie skomponowanie własnego herbu. Wizyta w muzeum odbyła się w ramach realizacji projektu edukacyjnego: „Mała Ojczyzna Niepodległa”.

Klasa III b uczestniczyła w zajęciach pt. „Leszno Stasia Leszczyńskiego”. Uczniowie poznali krótką  historię rodu Leszczyńskich oraz dzieje miasta Leszna. Zapoznali się też z „Przewodnikiem po mieście i zbiorach muzeum”. Książeczka w ciekawy i atrakcyjny dla najmłodszych dzieci sposób przedstawia zagadnienia dotyczące historii Leszna i jego mieszkańców od legendarnych początków po współczesność.

Klasa I b i III c uczestniczyły w zajęciach warsztatowych „Herb Leszna”. Dzieci dowiedziały się co to jest herb i kto mógł się nim posługiwać. Poznały legendę związaną z herbem rodu Leszczyńskich. Zapoznały się ze strojami bohaterów legendy: zbroją rycerza Wieniawy i szatami księżniczki Dobrawy. Na zakończenie zajęć każdy uczeń zaprojektował swój herb.


30 października 2019 r. uczniowie klas I a i I b wraz z wychowawcami: p. Honoratą Nowak i p. Katarzyną Lajtke udali się do pomników pamięci narodowej. Przy zapalonych zniczach oddali cześć poległym walczącym o Leszno. Klasy odwiedziły: Pomnik Garnizonu Leszczyńskiego przy ul. 17-go Stycznia oraz Pomnik Ofiar Represji Hitlerowskiej w latach 1939-1945 mieszczący się w parku obok naszej szkoły. Wyjście wyzwoliło w dzieciach uczucia patriotyczne i rozszerzyło ich wiedzę n/t "małej ojczyzny".