"Jak to z powrotem Leszna do Macierzy było?"

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>

Rekrutacja_'21 do klas IV - sportowych

 

Zgodnie z podstawą prawną  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem nr 59/3/2021 Prezydenta Miasta Leszna w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno w dniach od 06.05.2021 do 12.05.2021 odbędą się egzaminy sprawnościowe do oddziałów sportowych W Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie.
TERMINARZ PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE
- 06.05.2021 (czwartek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 ŚRODOWISKOWA PŁYWALNIA EDUKACYJNA  
- 07.05.2021 (piątek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 10.05.2021 (poniedziałek) GODZINA 15:15 - KLASA IV KOSZYKÓWKA, SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 11.05.2021 (wtorek) GODZINA 15:15 - KLASA IV SZERMIERKA, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynekB)
- 12.05.2021 (środa) GODZINA 15:15 - KLASA IV PIŁKA NOŻNA, HALA PNEUMATYCZNA SP 7 LESZNO
Próby sprawnościowe do klas sportowych odbędą się na boiskach sportowych SP 7 Leszno. Egzaminy  zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Próby sprawnościowe odbywać się będą w 10 osobowych grupach. Kandydaci do klas sportowych zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe w dniu rekrutacji. Próby sprawności ogólnej prowadzone będą na boisku wielofunkcyjnym. Próby sprawności specjalnej odbywać się będą na szkolnym boisku do piłki nożnej.
Osoby rekrutowane będą dezynfekowały ręce przed wejściem na boiska sportowe - szkoła zapewni środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
Prowadzący zdezynfekuje użyty sprzęt sportowy, z którym uczestnicy mieli kontakt po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
Kontakt między grupami korzystających zostanie ograniczony poprzez wyznaczenie stałych miejsc zbiórki. Pomiędzy rekrutacją kolejnej grupy zostanie przeprowadzona 5 minutowa przerwa podczas której zostanie przeprowadzona wymiana i dezynfekcja sprzętu służącego do rekrutacji.
Prowadzący będzie nadzorował dezynfekcję rąk osób wchodzących i opuszczających obiekt;
Wyłączona będzie możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego przez uczestników rekrutacji, a w przypadku skorzystania z toalety pomieszczenie zostanie zdezynfekowane.
Próby sprawności specjalnej do klasy o profilu pływanie odbędą się na obiekcie Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie - obowiązują zasady i regulamin obiektu. Zbiórka przed wejściem na basen z zachowaniem bezpiecznej odległości. Kandydaci również zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe.

Nowe terminy rekrutacji do klas sportowych

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych

 

 

 

 

 

 

 

Jak to było

Klasa III f uczestniczyła w zajęciach pt. "Dawno temu w Lesznie" organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną przy ul. B. Chrobrego. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną  ukazującą najważniejsze wydarzenia z historii miasta, poznały legendy oraz widoki różnych miejsc dawniej i dziś. Uczniowie wykazali się również wspaniałą umiejętnością układania puzzli przedstawiających  zabytki  Leszna.

W ramach projektu edukacyjnego "Jak to z powrotem Leszna do Macierzy było?" klasy I a, II a, II b, II c oraz III d, III e i III f uczestniczyły w październiku i listopadzie w ciekawych zajęciach zorganizowanych przez Muzeum Okręgowe w Lesznie. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną związaną z tematem projektu oraz zwiedziły wystawę tematyczną ukazującą, jak mieszkali leszczyniacy w odradzającej się Polsce. W drodze powrotnej uczestnicy wyprawy zwiedzali wystawę o powstańcach wielkopolskich umieszczoną na Rynku w Lesznie. Wycieczki pozwoliły dzieciom poszerzyć wiedzę na temat przeszłości naszej "małej ojczyzny".

Klasa III d włączyła się do akcji SZKOŁA PAMIĘTA. 25.10.2019r. uczniowie udali się pod pomnik poległych żołnierzy. Uporządkowali i odwiedzili groby zasłużonych i cenionych osób dla naszej lokalnej społeczności. Zapalili znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. 

W ramach projektu edukacyjnego "Jak to z powrotem Leszna do Macierzy było?" klasy: I a, II a, II b, II c oraz III d, III e i III f odwiedziły Archiwum Państwowe w Lesznie. W zamyśle autorek Projektu: p. Teresy Świętek, p. Jolanty Adamczak -Matyli, p. Małgorzaty Foralewskiej i p. Honoraty Nowak, zajęcia w Archiwum miały pokazać uczniom jak długą drogę przeszło Leszno, aby odzyskać niepodległość i wrócić do granic Ojczyzny. Dzięki bardzo ciekawej projekcji filmu "Długa droga Leszna do odzyskania niepodległości (1793-1920)" oraz interesującej opowieści Pracownika Archiwum p. Ratajewskiej, udało się uzyskać oczekiwany efekt. Niespodzianką w Archiwum było zwiedzenie magazynu z dokumentami archiwalnymi dotyczącymi naszym przodków z ziemi leszczyńskiej. Po powrocie z wycieczki wykonano albumy tematyczne. Wrześniowo-październikowe wyprawy w przeszłość naszego Miasta z pewnością przyczyniły się do szerszego poznania naszej "małej ojczyzny"🙂

30 października klasa 3f wybrała się na wycieczkę do miejsc pamięci o żołnierzach poległych za Ojczyznę znajdujących się przy ul. 17 Stycznia. Uczniowie uczcili pamięć o tych, którzy oddali życie, abyśmy mogli żyć w wolnej i niepodległej Polsce, zapalając znicze. Dzieci dowiedziały się również z tablicy informacyjnej przy ulicy o historii powrotu Leszna do Odrodzonej Polski.