100-lecie powrotu Leszna do Macierzy

Działania podjęte w ramach 100-lecia powrotu Leszna do Macierzy

W szkole odbył się konkurs pt. "MOJE MIASTO NIEPODLEGŁE". Zadaniem uczniów było wykonanie pocztówki z okazji powrotu Leszna do Macierzy. Wpłynęło wiele ciekawych prac. Dziękujemy za aktywny udział!

I miejce Filip Matyla 5a i Jakub Kędziora 6c

II miejsce Kamil Kurpisz 5g, Olga Balcerek 7e, Maja Maćkowiak 6g

III miejsce Mikołaj Wawrzyniak 7d, Sebastian Maćkowiak 6c

 

Włączyliśmy się w świętowanie tej wyjątkowej rocznicy organizując na terenie szkoły projekt  „100 BASNÓW NA 100-LECIE POWROTU LESZNA DO MACIERZY”, w realizację którego włączyła się klasa 5h. Uczniowie mieli możliwość dokonania niewielkiego czynu upamiętniającego wielkie poświęcenie Polaków w drodze do odzyskania niepodległości. Głównym  celem działań było uświetnienie rocznicy, poznanie wydarzeń historycznych, budzenie poczucia szacunku do  przeszłości i  postaw patriotycznych.

Do 12.11.19 r. uczniowie klas IV-VIII  mogli przynosić prace na konkurs z okazji 100-lecia powrotu Leszna do Macierzy.

Zadaniem uczniów było  wykonanie albumu na temat : „ Moja miejscowość - 100 lat temu.” Dzieci miały za zadanie poszukiwać  śladów pierwszych lat niepodległości w Lesznie, odkrywać, jakie obiekty pochodzą z tego okresu, poszukiwać pamiątek  i zdjęć, zasłużonych osób z tego okresu, patronów ulic, przeprowadzać wywiady, porównywać wygląd miejscowości wtedy i dziś.

Na konkurs wpłynęło kilka prac wykonanych indywidualnie lub zespołowo. Uczniowie skoncentrowali się przede wszystkim na ukazaniu Leszna dawniej i dziś, prezentując w swoich albumach ilustracje współczesnego Leszna oraz tego  sprzed stu lat. Do konkursu przystąpili uczniowie z klas VI. Wszystkie prace były ciekawe i estetyczne.

Uczennice klasy 5b i 5h brały udział w realizacji projektu „Rola duchowieństwa w powrocie Leszna do Macierzy”. Jego celem było m.in. zapoznanie uczniów z rolą duchowieństwa w czasie Powstania Wielkopolskiego oraz z jego ważnością dla Leszna i regionu, a także upowszechnienie wiedzy związanej z Powstaniem Wielkopolskim.

Uczennice wykonały lapbook, na którym umieściły informacje związane z Powstaniem Wielkopolskim. Praca ta przyczyniła się do upamiętnienia setnej rocznicy powrotu Leszna do Macierzy.

 

W dniu 24 października 2019 roku, uczniowie klasy 6 b pod opieką nauczycieli udali się na cmentarz przy ul. Kąkolewskiej. Modlitwą i postawieniem zapalonych zniczy  na grobach powstańców oddali cześć tym, którzy walczyli o naszą wolność i niepodległość. Spoglądając na kwaterę, w której pochowani są Powstańcy Wielkopolscy, wysłuchali z ust opiekuna grupy historii powstania tego miejsca na leszczyńskim cmentarzu oraz historii stojącego tam  pomnika pamięci i wdzięczności dla poległych i pomordowanych powstańców.