100-lecie powrotu Leszna do Macierzy

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>

Rekrutacja_'21 do klas IV - sportowych

UWAGA !!!

 W związku z sytuacją pandemiczną i zawieszeniem pracy stacjonarnej w szkołach podstawowych do 11.04.2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nastąpi zmiana terminów prób sprawności fizycznej do wszystkich oddziałów sportowych. Proszę śledzić na bieżąco naszą stronę internetową 

 

Nowe terminy rekrutacji do klas sportowych

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych

 

 

 

 

 

 

 

Działania podjęte w ramach 100-lecia powrotu Leszna do Macierzy

Klasy 1c i 1f wzięły udział w projekcie pt. „Wędrówki szlakiem historii Leszna”, który miał na celu poznanie przez dzieci przeszłości swojego miasta oraz ukształtowanie poczucia tożsamości i przynależności do społeczności lokalnej.  Wycieczki  służyły poznaniu i wykorzystaniu informacji zgromadzonych podczas zajęć w szkole, lekcji w bibliotece i muzeum. Realizacja projektu obejmowała lekcje  tematyczne o Lesznie w oparciu o prezentacje multimedialne, informacje źródłowe i własne doświadczenia. Poznaliśmy różne legendy i ciekawostki o naszym mieście np.  "Legendę o Rycerzu Wieniawa",  historia powstania herbu miasta Leszna,  znani leszczynianie, najważniejsze budowle i miejsca w Lesznie. Prowadziliśmy zajęcia plastyczne podczas których dzieci wykonywały prace różnymi technikami np. malowanie węglem, tworzenie albumów rysunkowych o Lesznie.

W szkole odbył się konkurs pt. "MOJE MIASTO NIEPODLEGŁE". Zadaniem uczniów było wykonanie pocztówki z okazji powrotu Leszna do Macierzy. Wpłynęło wiele ciekawych prac. Dziękujemy za aktywny udział!

I miejce Filip Matyla 5a i Jakub Kędziora 6c

II miejsce Kamil Kurpisz 5g, Olga Balcerek 7e, Maja Maćkowiak 6g

III miejsce Mikołaj Wawrzyniak 7d, Sebastian Maćkowiak 6c

 

Włączyliśmy się w świętowanie tej wyjątkowej rocznicy organizując na terenie szkoły projekt  „100 BASNÓW NA 100-LECIE POWROTU LESZNA DO MACIERZY”, w realizację którego włączyła się klasa 5h. Uczniowie mieli możliwość dokonania niewielkiego czynu upamiętniającego wielkie poświęcenie Polaków w drodze do odzyskania niepodległości. Głównym  celem działań było uświetnienie rocznicy, poznanie wydarzeń historycznych, budzenie poczucia szacunku do  przeszłości i  postaw patriotycznych.

Do 12.11.19 r. uczniowie klas IV-VIII  mogli przynosić prace na konkurs z okazji 100-lecia powrotu Leszna do Macierzy.

Zadaniem uczniów było  wykonanie albumu na temat : „ Moja miejscowość - 100 lat temu.” Dzieci miały za zadanie poszukiwać  śladów pierwszych lat niepodległości w Lesznie, odkrywać, jakie obiekty pochodzą z tego okresu, poszukiwać pamiątek  i zdjęć, zasłużonych osób z tego okresu, patronów ulic, przeprowadzać wywiady, porównywać wygląd miejscowości wtedy i dziś.

Na konkurs wpłynęło kilka prac wykonanych indywidualnie lub zespołowo. Uczniowie skoncentrowali się przede wszystkim na ukazaniu Leszna dawniej i dziś, prezentując w swoich albumach ilustracje współczesnego Leszna oraz tego  sprzed stu lat. Do konkursu przystąpili uczniowie z klas VI. Wszystkie prace były ciekawe i estetyczne.

Uczennice klasy 5b i 5h brały udział w realizacji projektu „Rola duchowieństwa w powrocie Leszna do Macierzy”. Jego celem było m.in. zapoznanie uczniów z rolą duchowieństwa w czasie Powstania Wielkopolskiego oraz z jego ważnością dla Leszna i regionu, a także upowszechnienie wiedzy związanej z Powstaniem Wielkopolskim.

Uczennice wykonały lapbook, na którym umieściły informacje związane z Powstaniem Wielkopolskim. Praca ta przyczyniła się do upamiętnienia setnej rocznicy powrotu Leszna do Macierzy.