100-lecie powrotu Leszna do Macierzy

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>

Rekrutacja_'21 do klas IV - sportowych

 

Zgodnie z podstawą prawną  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem nr 59/3/2021 Prezydenta Miasta Leszna w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno w dniach od 06.05.2021 do 12.05.2021 odbędą się egzaminy sprawnościowe do oddziałów sportowych W Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie.
TERMINARZ PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE
- 06.05.2021 (czwartek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 ŚRODOWISKOWA PŁYWALNIA EDUKACYJNA  
- 07.05.2021 (piątek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 10.05.2021 (poniedziałek) GODZINA 15:15 - KLASA IV KOSZYKÓWKA, SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 11.05.2021 (wtorek) GODZINA 15:15 - KLASA IV SZERMIERKA, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynekB)
- 12.05.2021 (środa) GODZINA 15:15 - KLASA IV PIŁKA NOŻNA, HALA PNEUMATYCZNA SP 7 LESZNO
Próby sprawnościowe do klas sportowych odbędą się na boiskach sportowych SP 7 Leszno. Egzaminy  zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Próby sprawnościowe odbywać się będą w 10 osobowych grupach. Kandydaci do klas sportowych zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe w dniu rekrutacji. Próby sprawności ogólnej prowadzone będą na boisku wielofunkcyjnym. Próby sprawności specjalnej odbywać się będą na szkolnym boisku do piłki nożnej.
Osoby rekrutowane będą dezynfekowały ręce przed wejściem na boiska sportowe - szkoła zapewni środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
Prowadzący zdezynfekuje użyty sprzęt sportowy, z którym uczestnicy mieli kontakt po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
Kontakt między grupami korzystających zostanie ograniczony poprzez wyznaczenie stałych miejsc zbiórki. Pomiędzy rekrutacją kolejnej grupy zostanie przeprowadzona 5 minutowa przerwa podczas której zostanie przeprowadzona wymiana i dezynfekcja sprzętu służącego do rekrutacji.
Prowadzący będzie nadzorował dezynfekcję rąk osób wchodzących i opuszczających obiekt;
Wyłączona będzie możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego przez uczestników rekrutacji, a w przypadku skorzystania z toalety pomieszczenie zostanie zdezynfekowane.
Próby sprawności specjalnej do klasy o profilu pływanie odbędą się na obiekcie Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie - obowiązują zasady i regulamin obiektu. Zbiórka przed wejściem na basen z zachowaniem bezpiecznej odległości. Kandydaci również zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe.

Nowe terminy rekrutacji do klas sportowych

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych

 

 

 

 

 

 

 

Działania podjęte w ramach 100-lecia powrotu Leszna do Macierzy

Klasy 1c i 1f wzięły udział w projekcie pt. „Wędrówki szlakiem historii Leszna”, który miał na celu poznanie przez dzieci przeszłości swojego miasta oraz ukształtowanie poczucia tożsamości i przynależności do społeczności lokalnej.  Wycieczki  służyły poznaniu i wykorzystaniu informacji zgromadzonych podczas zajęć w szkole, lekcji w bibliotece i muzeum. Realizacja projektu obejmowała lekcje  tematyczne o Lesznie w oparciu o prezentacje multimedialne, informacje źródłowe i własne doświadczenia. Poznaliśmy różne legendy i ciekawostki o naszym mieście np.  "Legendę o Rycerzu Wieniawa",  historia powstania herbu miasta Leszna,  znani leszczynianie, najważniejsze budowle i miejsca w Lesznie. Prowadziliśmy zajęcia plastyczne podczas których dzieci wykonywały prace różnymi technikami np. malowanie węglem, tworzenie albumów rysunkowych o Lesznie.

W szkole odbył się konkurs pt. "MOJE MIASTO NIEPODLEGŁE". Zadaniem uczniów było wykonanie pocztówki z okazji powrotu Leszna do Macierzy. Wpłynęło wiele ciekawych prac. Dziękujemy za aktywny udział!

I miejce Filip Matyla 5a i Jakub Kędziora 6c

II miejsce Kamil Kurpisz 5g, Olga Balcerek 7e, Maja Maćkowiak 6g

III miejsce Mikołaj Wawrzyniak 7d, Sebastian Maćkowiak 6c

 

Włączyliśmy się w świętowanie tej wyjątkowej rocznicy organizując na terenie szkoły projekt  „100 BASNÓW NA 100-LECIE POWROTU LESZNA DO MACIERZY”, w realizację którego włączyła się klasa 5h. Uczniowie mieli możliwość dokonania niewielkiego czynu upamiętniającego wielkie poświęcenie Polaków w drodze do odzyskania niepodległości. Głównym  celem działań było uświetnienie rocznicy, poznanie wydarzeń historycznych, budzenie poczucia szacunku do  przeszłości i  postaw patriotycznych.

Do 12.11.19 r. uczniowie klas IV-VIII  mogli przynosić prace na konkurs z okazji 100-lecia powrotu Leszna do Macierzy.

Zadaniem uczniów było  wykonanie albumu na temat : „ Moja miejscowość - 100 lat temu.” Dzieci miały za zadanie poszukiwać  śladów pierwszych lat niepodległości w Lesznie, odkrywać, jakie obiekty pochodzą z tego okresu, poszukiwać pamiątek  i zdjęć, zasłużonych osób z tego okresu, patronów ulic, przeprowadzać wywiady, porównywać wygląd miejscowości wtedy i dziś.

Na konkurs wpłynęło kilka prac wykonanych indywidualnie lub zespołowo. Uczniowie skoncentrowali się przede wszystkim na ukazaniu Leszna dawniej i dziś, prezentując w swoich albumach ilustracje współczesnego Leszna oraz tego  sprzed stu lat. Do konkursu przystąpili uczniowie z klas VI. Wszystkie prace były ciekawe i estetyczne.

Uczennice klasy 5b i 5h brały udział w realizacji projektu „Rola duchowieństwa w powrocie Leszna do Macierzy”. Jego celem było m.in. zapoznanie uczniów z rolą duchowieństwa w czasie Powstania Wielkopolskiego oraz z jego ważnością dla Leszna i regionu, a także upowszechnienie wiedzy związanej z Powstaniem Wielkopolskim.

Uczennice wykonały lapbook, na którym umieściły informacje związane z Powstaniem Wielkopolskim. Praca ta przyczyniła się do upamiętnienia setnej rocznicy powrotu Leszna do Macierzy.